616 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
0915.885.558
Mở cửa các ngày trong tuần